Bezárás

Aktualitások

Nemzetközi kapcsolatainkat kihasználva, szeretnénk további segítséget nyújtani a magyar munkavállalóknak abban, hogy külföldön is tájékozottak legyenek a rájuk vonatkozó szabályokról.

Nagy tapasztalatokkal rendelkezünk a nemzetközi munkaerőpiac területén, melyet a jövőben szeretnénk tovább hasznosítani.

Kérjük látogassa rendszeresen honlapunkat, mert így mindig aktuális információkat szerezhet arról, hogy mely szolgáltatással bővült kínálatunk.

Folyamatosan tájékoztatni kívánjuk látogatóinkat egyes jogszabályi változásokról, melyek fontosak lehetnek mind a munkavállalók mind a munkáltatók számára.

Most arra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy Magyarországon legálisan és egyszerűen alkalmazhat mindenki háztartási alkalmazottat az alábbi területeken:

    - takarítás
    - főzés, mosás, vasalás
    - gyermekek felügyelete
    - házi tanítás
    - otthoni gondozás és ápolás
    - házvezetés
    - kertgondozás stb..

Jó tudni! Használja Ön is a SeDiA – kapcsolatot!

2010. augusztus 15. napjától hatályos az a törvény, mely – többek között – a háztartási alkalmazottak foglalkoztatásának új szabályairól rendelkezik.
Fontos kiemelni, hogy a háztartási munkára létesített jogviszony kizárólag természetes személyek között jöhet létre, mely a fenti időponttól kezdődően adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásnak minősül.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni a foglalkoztató, mely a tárgyhónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Amennyiben a foglalkoztatás a következő hónapra is átnyúlik, a bejelentést ismét teljesíteni kell.

A bejelentésre kizárólag
•    Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton (az APEH honlapjáról – www.apeh.hu – letölthető 10T1043H jelű bejelentőlapon), vagy
•    telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a 185-ös telefonszámon, vagy
•    2010. december 1-jétől SMS-ben (szintén a 185-ös telefonszámon)
van lehetőség és tartalmaznia kell a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és TAJ számát, valamint a foglalkoztatás kezdő időpontját.
 
Amennyiben a foglalkoztató, bejelentési kötelezettségének a foglalkoztatás megkezdése előtt eleget tesz, úgy a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel után adó és járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, csupán háztartási alkalmazottanként havi 1.000-Ft összegű regisztrációs díjat kell megfizetnie a bejelentést követő hó 12. napjáig. A regisztrációs díj mértéke független a foglalkoztatás napjainak – adott hónapon belüli – számától.
 
Abban az esetben, ha a foglalkoztató elmulasztja a bejelentési és/vagy a regisztrációs díjfizetési kötelezettségének teljesítését, akkor nemcsak az általános szabályok szerint rá vonatkozó, de az egyébként a foglalkoztatott magánszemélyt terhelő adót és járulékokat is viselnie kell, továbbá 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal is súlyható.
 
Az adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben – melynek összegéről a háztartási alkalmazott igazolást kérhet a foglalkoztatótól – bevallási kötelezettsége egyik félnek sem keletkezik.
Fontos tudni, hogy a regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet és a háztartási alkalmazott nem minősül biztosítottnak.