Bezárás

Felhasználási feltételek

M-SeDiA.hu Felhasználási feltételek

A Rexred Kft. (Mencshely, Balatoni u. 15. Cg. 19-09-509640) a továbbiakban: Üzemeltető, által üzemeltetett http://www.m-sedia.hu, oldalán elérhető online hirdetési oldal (a továbbiakban: m-sedia.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi a jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) használatának feltételeit tartalmazza.

I. Általános rendelkezések
II. Az Üzemeltető felelőssége
III. Tiltott,jogellenes hirdetések, korlátozások

Lp.

Termékfajta

További feltételek

A termékleírásnak tartalmaznia kell

1

Állatok

Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

-

2

Dohányipari termékek/kellékek

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az "Egyéb" alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó a hirdetés listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket.

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés feladásával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel az apród.hu által alkalmazott, mindenkor hatályos Felhasználási Feltételekben foglaltakra.

3

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.)

Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó).

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés feladásával indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

4

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek

CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók

Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A termék eredeti, nem másolt.

5

Fegyver

Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény/Militária kategóriában lehet meghirdetni.

A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

IV. Díjazási feltételek

Az m-sedia.hu oldala az egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, az m-sedia.hu díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.
A díjakat a Felhasználó kizárólag az m-sedia.hu fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés m-sedia.hu-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.
A megfizetett díjról az m-sedia.hu, a Felhasználó erre vonatkozó online tett igénylésére  számlát állít ki, melyet az m-sedia.hu a Felhasználó által megadott címre küldi meg. A Felhasználó által megfizetett díjat az m-sedia.hu nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az m-sedia.hu-nak felróható okból marad el.

V. Kapcsolattartás

Az m-sedia.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

VI. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes   fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;          fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525      Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

Az m-sedia.hu a Rexred Kft. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.
Az m-sedia.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az m-sedia.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható!